Management för hållbar utveckling

Image
Silent Gliss är ett familjeägt företag som vill verka på lång sikt. Därför bygger vår tillväxt på en balans mellan ekonomi, ekologiska faktorer och socialt ansvar.
 
 

Hållbara produkter

Image
Med våra produkter skapas miljöer som fungerar under lång tid genom att effektivt avskärma infallande ljus för att skapa komfort. Detta bidrar också till reducerad energikonsumtion och ökad produktivitet.
 
 

Hållbara produktionsprocesser

Image
Silent Gliss arbetar på att optimera produktionsprocesser och lägger vikt vid att reducera onödigt avfall. Närhelst det är möjligt återanvänds överblivet material.
 
 

Socialt ansvar

Image
För Silent Gliss produktion är det en självklarhet att föra en ansvarsfull personalpolitik för produktionen som garanterar rimliga ersättningsnivåer och bibehållen kompetens
 
 
 
Produkter

Image