ISO Certifiering

ISO symbol 2011
För att vara säkra på att vår kvalitet håller den nivå vi vill och den som du har rätt att kräva har vi under många år bedrivit ett målmedvetet kvalitetsarbete. Idag är vi certifierade enligt ISO 9001:2008, som säkerställer att vi håller en genomgående hög kvalitet.
Vårt miljöstyrningssystem är certifierat enligt ISO 14001 bygger på att våra produkter ska vara de miljömässigt bästa. Klicka här för att ladda ner våra ISO certifikat: 9001  
samt 14001.
 
tillbaka    
 
Silent Gliss Återförsäljare
Image
Hitta din närmaste återförsäljare via vår sökfunktion.
 
Showrooms

R40

Besök våra showrooms i
Stockholm och i Malmö !